تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

تقویم مراحل جذب اعضای هیات علمی


 تقويم مراحل جذب اعضاي هيأت علمي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
 
1-    دريافت و جمع‌آوري درخواست متقاضيان (حداكثر5 روز)
2-    بررسي اوليه پرونده متقاضيان با نظر هيأت اجرايي جذب (حداكثر 5 روز)
3- تشكيل و تكميل پرونده براي متقاضيان داراي شرايط اوليه و ارسال به كميته‌هاي بررسي توانايي‌‌هاي علمي و صلاحيت عمومي (حداكثر7 روز)
4-    نتيجه بررسي صلاحيت عمومي و علمي در مؤسسه ( حداكثر 45 روز)
5-    اتخاذ تصميم در هيأت اجرايي جذب مؤسسه (حداكثر 15 روز)
6- ارسال خلاصه پرونده متقاضياني كه در هيأت اجرايي جذب مؤسسه مورد تأييد قرار گرفته به دبيرخانه هيأت مركزي جذب وزارت مربوطه (حداكثر 7 روز)
7-    اتخاذ تصميم نهايي توسط هيأت مركزي جذب وزارت مربوطه (حداكثر45 روز)
8-    اعلام نتيجه نهايي توسط مؤسسه به متقاضي (حداكثر 10 روز)
 
- فراخوان عمومي براي استخدام اعضاي هيأت علمي و بورس تحصيلي دو بار در سال و در ماه‌هاي شهريور و بهمن انجام خواهد شد.