تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

روال ارزشیابی دوره ای


روال ارزشيابي دوره‌‌اي
1-ارزيابي 6 ماه اول عضو هيأت علمي توسط گروه آموزشي و دانشكده و يا شوراي مركز تحقيقاتي براساس شيوه‌هاي ارزيابي مصوب
2-اعلام نتايج ارزيابي اوليه به معاونت آموزشي و يا معاونت پژوهشي دانشگا‌ه‌ها
3- اعلام نتايج ارزيابي به هيأت مميزه دانشگاه يا شوراي آموزشي يا پژوهشي
4- ارزيابي 2 سال بعدي واعلام نتايج ارزيابي طبق شرايط فوق
5- اعلام نتايج ارزيابي 5 ساله طبق شرايط فوق
6- تمديد قرارداد بكارگيري در پايان سال دوم- پنجم