تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

روال توجیه و آموزش داوطلب


روال توجيه و آموزش داوطلب
1- شركت داوطلب در سمينار توجيهي
توجيه در مورد قوانين مؤسسه، رسالت و اهداف مؤسسه، شرح وظايف، شيوه ارزيابي، ارتقاء، تغيير مرتبه و ترفيع سالانه ضروري است.
2- تهيه و در اختيار قرار دادن كتاب راهنماي هيأت علمي شامل موارد ذكر شده در بند 4-1
3- شركت در دوره‌هاي توانمندسازي(روشهاي آموزشي، مشاوره، روش تحقيق و مديريت)