تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

شرایط عمومی استخدام هیات علمی


«شرايط عمومي استخدام اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور»
 
متقاضيان استخدام، عضويت هيأت علمي بايد واجد شرايط عمومي به شرح ذيل باشند:
1-    تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
2-    تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي
3- وفاداري به نظام جمهوري اسلامي، اعتقاد به كارآمدي نظام و مردم‌سالاري ديني و پرهيز از وارد كردن خطوط سياسي ناسازگار در حوزه فعاليت‌هاي علمي
4-    تعهد به قانون اساسي، اصل ولايت فقيه و التزام عملي به فرامين رهبري
5-    التزام عملي به احكام اسلام(انجام واجبات و پرهيز از محرمات) و آشنايي با احكام شرعي كثيرالابتلاء
تبصره1- در تشخيص التزام عملي متقاضيان به احكام اسلامي، ملاك وضع فعلي آنان در هنگام استخدام است.
تبصره2- اقليتهاي ديني رسمي، مندرج در قانون اساسي به شرط آنكه متظاهر به نقض احكام اسلامي نباشند، از حكم اين بند مستثني هستند.
6- عدم سابقه فعاليت مؤثر عليه نظام جمهوري اسلامي و نداشتن سابقه وابستگي يا گرايش به سازمانها و تشكلهاي محارب و معاند با نظام جمهوري اسلامي.
7- برخورداري از حسن شهرت اخلاقي، عقيدتي و سياسي، عدم اعتياد به مواد مخدر نداشتن سوابق محكوميت كيفري و انتظامي، عدم اشتهار به فسق و فجور و اعمال منافي عفت عمومي و رفتار خلاف حيثيت شغلي
8-    التزام به قوانين و مقررات صنفي، اخلاق حرفه‌اي(طبق سوگندنامه)
9-    برخورداري از سلامت جسمي و روحي لازم و نداشتن نقص عضو مؤثر
10- عدم منع قانوني از لحاظ خدمت نظام وظيفه
11-اعتقاد به فنآوری برتر