تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

کارگروه بررسی صلاحیت عمومی


كارگروه بررسي صلاحيت عمومي
به منظور بررسي صلاحيت عمومي متقاضيان جذب(حق‌التدريس، استخدام پيماني، تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي، از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي، طرح سربازي و...) و متقاضيان استفاده از راتبه تحصيلي، كارگروه بررسي صلاحيت عمومي با تركيب ذيل زيرنظر هيأت اجرايي جذب تشكيل خواهد شد.
1-    نماينده رئيس مؤسسه
2-    نماينده مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه
3- سه نفر عضو هيأت علمي رسمي با پيشنهاد هيأت اجرايي جذب و با تأييد هيأت عالي گزينش با حكم دبير هيأت مركزي جذب براي مدت 3 سال منصوب مي‌شوند.
تبصره 1: مسئول كارگروه بررسي صلاحيت عمومي بدون حق رأي بنا به تشخيص رئيس هيأت در جلسات مي‌تواند شركت كند.
تبصره 2: بررسي توانائي علمي و صلاحيت عمومي متقاضيان عضويت در هيأت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه‌ها توسط معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها انجام مي‌گيرد.