تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

شرایط جذب رشته های هنر


شرایط جذب رشته های هنر
بر اساس مصوبه جلسه هشتادو هشتم مورخ 30/8/90 هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی تا تعیین ضوابط ویژه جذب اعضای هیأت علمی در رشته های علوم انسانی وهنر توسط هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی،تأیید صلاحیت متقاضیان عضویت در هیأت علمی در رشته های مذکور توسط هیأت اجرایی جذب موسسات منوط به سابقه حداقل سه نیمسال همکاری متوالی در قالب حق التدریس یا قرارداد تمام وقت پژوهشی می باشد.