تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

ترکیب اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاههای دولتی


تركيب اعضاي هيأت اجرايي جذب دانشگاههاي تابع وزارتين علوم و بهداشت
1.   رئيس مؤسسه (رئيس هيأت)
2.   رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه
3.   پنج تا هفت عضو هيأت علمي از همان مؤسسه به انتخاب هیأت عالی جذب
تبصره 1- رئیس مؤسسه یا هیأت مرکزی جذب می توانند افراد بند 3 را به هیأت عالی پیشنهاد نمایند.
(زمان عضویت اعضاء هیأت علمی عضو هیأت اجرایی برای دوره اول 2 سال و برای دوره های بعد 4 سال باشد بعلاوه زمان اجرای این مصوبه از شهریور سال آینده محاسبه می شود.)
تبصره 2- دبير هيأت كه از ميان اعضاي هيأت علمي موضوع بند 3 به انتخاب و حكم رئيس مؤسسه منصوب مي‌شود.
تبصره 3- صدور احكام بند 3 بعد از ابلاغ حداكثر تا يك ماه توسط دبير هيأت مركزي جذب صادر مي‌گردد.
تبصره 4- رئيس دانشكده و مدير گروه آموزشي مربوطه، حسب نياز جهت ارائه نظرات تخصصي در مورد پرونده متقاضيان (هيأت علمي، راتبه تحصيلي و طرح سربازي ) ، به جلسات هيأت اجرايي جذب دعوت مي‌شوند.