تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

وظایف هیات اجرایی جذب


وظايف هيأت اجرايي جذب
1- شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروههاي آموزشي و پژوهشي
2- انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه
تبصره: بورسیه‌های فعلی مستثنی می‌باشند.
3- تصميم‌گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، رسمي-آزمايشي، رسمي-قطعي، هيأت علمي طرح سربازي، مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
4- اعلام نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در مؤسسه و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي
5- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي
6- ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارتين
تبصره: راتبه‌های فعلی از شرکت در فراخوان عمومی مستثنی می‌باشند. (اصلاحیه جلسه ... مورخ ... هیأت عالی جذب)