تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اعضای هیات مرکزی جذب


اعضاي هيأت مركزي جذب
1. وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به عنوان رئیس هیأت مرکزی جذب (اصلاحیه جلسه ... مورخ ... هیأت عالی جذب)
2. دبیر هیأت مرکزی (طبق تبصره یک ماده 4 مصوبه 608 آیین نامه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی انتخاب می‌شود)
3.  معاون مربوطه (معاون آموزشی) (اصلاحیه جلسه 111 مورخ 24/11/1391 هیأت عالی جذب)
4. رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی (در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، رئیس مرکز امور هیأت علمی (در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (اصلاحیه جلسه 111 مورخ 24/11/1391 هیأت عالی جذب)
5. يكي از معاونين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها به پيشنهاد رئيس نهاد
6. پنج تا هفت نفر از شخصيت‌هاي علمي و فرهنگي (كه ترجيحاً حداقل يك نفر از آنان، دانش‌آموخته رشته حقوق باشد) با معرفی وزیر مربوطه و تأیید هیأت عالی جذب  و حکم رئیس آن به مدت 4 سال. (اصلاحیه جلسه 81 مورخ 21/06/1391 و 118 مورخ 28/03/1392 هیأت عالی جذب)
تبصره 1- دبیر هیأت مرکزی جذب وزارتین حسب مورد توسط وزیر مربوطه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی و پس از تأیید این شورا، توسط رئیس هیأت عالی جذب برای مدت 4 سال منصوب می‌گردند. (اصلاحیه جلسه 81 مورخ 21/06/1391 و 118 مورخ 28/03/1392 هیأت عالی جذب)
تبصره 2- اعضای مذکور در ردیف 5 به پیشنهاد وزیر، تأیید هیأت عالی جذب و حکم رئیس آن به مدت چهار سال منصوب می‌شوند. (اصلاحیه جلسه 81 مورخ 21/06/1390 هیأت عالی جذب)
تبصره 3- اعلام نظر نهایی درخصوص جذب اعضای هیأت علمی در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی به عهده هیأت های مرکزی خواهد بود و بدین منظور کمیته‌های خاص جذب اعضای هیأت علمی مؤسسات غیردولتی – غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی زیر نظر هیأت های مرکزی تشکیل خواهند شد. (اصلاحیه جلسه 111 مورخ 24/11/1391 هیأت عالی جذب)