تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

وظایف هیات مرکزی جذب


 1. تدوين سياست‌هاي اجرايي و مقررات و آيين نامه‌هاي مربوط به جذب اعضاي هيأت علمي (اعم از توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي) و پيشنهاد آنها جهت تصويب به مراجع ذيربط.
 2. بازنگري در مقررات و آيين نامه هاي مربوط و پيشنهاد اصلاح آنها به وزير براي تصويب.
 3.  تهيه، تنظيم و پيشنهاد آيين نامه داخلي هيأت مركزي جذب و ارائه به وزير براي تصويب.
 4. بررسي و تأييد جذب داوطلبان عضويت در هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي (اعم از قراردادي، پيماني، رسمي-آزمايشي، رسمي-قطعي).
 5. بررسي و تأييد توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي متقاضيان تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي.
 6. بررسي و تأييد توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي اعضاي هيأت‌هاي اجرايي و پيشنهاد به هيأت عالي جهت تأييد نهائي.
 7. بررسي و تأييد صلاحيت عمومي راتبه های متقاضي عضويت در هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي.
 8. بررسي و تأييد اوليه صلاحيت عمومي اعضاء مؤسس و هيأت امناء مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي.
 9. بررسي و تأييد صلاحيت عمومي اشخاصي كه به عنوان رئيس مراكز آموزش عالي غيردولتي معرفي مي‌شوند.
 10. رسيدگي به كليه شكايات مطروحه و نظارت بر عملكرد هيأت‌هاي اجرايي جذب و ارزيابي فعاليت هاي آنها و ارائه گزارش آن به مراجع ذيربط.
 11. ارائه گزارش عملکرد دوره ای به هیأت عالی جذب. (اصلاحیه جلسه 111 مورخ 24/11/1391 هیأت عالی جذب)
 12. انجام سایر امور محوله از هیأت عالی جذب.