تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
پژوهش ها
نسخه چاپي

پژوهش ها


در این مقاله اشاره شده که مقصود از مجامع تخصصی مجامعی هستند که در آن افراد متخصص و صاحبنظر حضور دارند و به فعالیت می پردازند و مجامع تخصصی فرهنگی یعنی آن مجامع تخصصی که در حیطه فرهنگ فعالیت می نمایند.
تحلیل آماری فراخوان متمرکزدانشگاه آزاد(بهمن 89)
خودارزیابی اعضای هیأتهای اجرایی جذب دانشگاههای تابعه وزارت علوم،وزارت بهداشت ودانشگاه آزاد
تحلیل آماری فراخوان دانشگاههای تابعه وزارت بهداشت
تحلیل آماری فراخوان دانشگاههای تابعه وزارت علوم به صورت غیر متمرکز
در اين پژوهش نخست مراحل شناخت و انس با قرآن كريم از ديدگاه قرآن و سنت پيامبر و اهل بيت مورد بازكاوي قرار گرفته است سپس قشر بندي‌هاي جامعه از ديدگاه علوم اجتماعي بيان شده، آنگاه نظام نرخ دانش مطلوب قرآني براي هر قشر ترسيم شده است. در بخش
پژوهش‌هاي قرآني در دوران معاصر مثل ساير امور مرتبط، امري است مهجور و مغفول (با توجه به اقتضائات زمان، حجم مسائل و ضرورت‌هاي پيش رو و در قياس با حجم و كيفيت مطالعات صورت گرفته در ساير حوزه‌هاي علمي).
نتایج نمایش 1-10 (از 100)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|