تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

چند رسانه اي


این لوح فشرده چندرسانه ای آموزشی با هدف تشریح فرآیندها و جریانهای کاری جذب هیأت علمی در کلیه مراحل جذب به صورت گرافیکی طراحی شده است.
30/10/1391
این لوح فشرده،به منظور آموزش قوانین و مقررات جدید جذب اعضای هیأت علمی در قالب مصوبات و آئین نامه طراحی شده است
01/11/1391