تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

ترکیب اعضا


اعضاء:
1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (جلسه695 مورخ 15/06/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
2- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جلسه695 مورخ 15/06/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
3- سه نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا
4- دبير هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
5- دبير هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
6- رئیس یا نماینده سازمان اداری و استخدامی(جلسه 328 شورای اسلامی شدن مورخ 1398/03/20)
7- نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها
8- نماينده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي(با اولويت دانشگاه آزاد اسلامي)
تبصره1: دبير هيأت مركزي جذب وزارتين حسب مورد به پيشنهاد وزراي مربوطه و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب مي‌گردد.
تبصره2: رئيس هيأت از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي و دبير آن در اولين جلسه از بين اعضا و يا خارج از آن توسط هيأت انتخاب مي‌گردد.
تبصره3: در موارد تساوي آراء، رأي رئيس هيأت تعيين‌كنندة اعتبار يا عدم اعتبار مصوبات و تصميمات خواهد بود.