تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
هيات عالي جذب > معرفی اعضاء > دکتر سعید نمکی
نسخه چاپي

دکتر سعید نمکی


دکتر سعید نمکی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ و محل تولد :1337- کاشانسابقه عضویت:
 
 1. عضو هیئت علمی و متخصص ایمونولوژی پزشکی و مدیر گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دانشکده پزشکی)
 2. عضو گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴
 3. عضو شواری پژوهشی دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی از ۱۳۸۵ تا به امروز
 4. عضو شورای برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 5. عضو شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
 6. عضو شورای سیاستگزاری تجهیزات پزشکی از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴
 7. عضو هیئت علمی نمونه در دونوبت (سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶)
 8. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ۱۳۸۳ تا امروز
 9. عضو کمیسیون قانونی آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 10. عضو شورای توسعه آموزش پزشکی جامعه نگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سوابق تحصیلاتی:
 1. دکتری داروسازی و تخصص ایمونولوژی
سوابق اجرایی:
 1. همکاری با جهاد سازندگی و راه‌اندازی کمیته بهداشت جهاد از سال ۱۳۵۸ و شرکت و حضور در جبهه‌های دفاع مقدس
 2. مدیریت شبکه بهداشت و درمان نطنز از ۱۳۶۵تا ۱۳۶۶
 3. ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹
 4. قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰
 5. معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲
 6. مدیر عامل شرکت داروسازی سبحان از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱
 7. مدیر عامل شرکت داروسازی تولید دارو از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳
 8. مدیر هلدینگ دارویی البرز و رئیس هیئت مدیره شرکت‌های دارویی و فرآورده‌های بیولوژیک از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷
 9. مدیر هلدینگ دارویی سازمان تامین اجتماعی(تی پی کو) از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
 10. ریاست کمیته کشوری بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲
 11. رئیس کمیته کشوری بیماری ناشی از کمبود ید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 12. رئیس کمیته  پروتئومیکس بالینی فرهنگستان علوم پزشکی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴
 13. معاون آموزش و پژوهش بنیاد امور بیماری‌های خاص از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
 14. مشاور عالی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از ۱۳۹۲ تا به امروز
 15. مشاور معاونت راهبردی و برنامه ریزی رئیس جمهور از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
 16. معاون توسعه امور عمومی و اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶
 17. معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور از سال ۱۳۹۶ تا امروز