تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
هيات عالي جذب > معرفی اعضاء > محمدرضا مخبر دزفولی
نسخه چاپي

محمدرضا مخبر دزفولی


محمدرضا مخبر دزفولی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی- نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی جذب
سابقه عضویت:
1) شوراى عالى برنامه ريزى گروه دامپزشکى ، عضو، ملى 
2) شوارى بورس وزارت بهداشت و آموش پزشکى، عضو، ملى 
3) هيئت ممتحنه رشد بيماريهاى درونى دامهاى بزرگ، عضو، ملى.
4)دبير و عضو حقيقى شوراى عالى انقلاب فرهنگى
سوابق تحصیلاتی:
1) دکترى, 1373 , بيماريهاى داخلى دامهاى بزرگ, دانشگاه تهران
2) دکترى, 1366 , دامپزشکى, دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
دبير و عضو حقيقى شوراى عالى انقلاب فرهنگى
آثار:
  1. محمدرضا مخبردزفولى . "بهداشت و بيماريهاى گوساله." : انتشارات دانشگاه تهران، 1386
  2. على اکبر ولايتى، محمد رضا شمس اردکانى، محمدرضا مخبردزفولى و فريد قاسملو. "تقويم تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران." : اميرکبير، 1391
  3. محمدرضا مخبردزفولى و زهره افتخارى. "مرورى بر روش هاى سنجش فعاليت هاى بيولوژيکى پپتيدهاى ضدميکروبى."
  4. مرتضى گرجى دوز ، نيما فرزانه ، محمد مهدى علومى ، افشين رئوفى ، حسام الدين سيفى ، غلامرضا افشارى ، سيدحسين مرجانمهر،
    محمدرضا مخبردزفولى ، شهاب الدين صافى ، احمد فاطمى اردستانى و محمد ربانى خوراسگانى . "طب داخلى دامهاى بزرگ ( 4 جلد)." : نوربخش 
  5. محمدرضا مخبردزفولى ، على رضاخانى ، محمدقلى نادعليان ، محمود بلورچى و م محمود زاده . "معاينه بالينى دامهاى مزرعه." : انتشارات
    . دانشگاه تهران، 1385
  6. محمدرضا مخبردزفولى ، مصطفى قانعى و زهره افتخارى. "نقش پپتيدهاى ضدميکروبى در سلامت انسان و درمان بيمارى ها." : جهاد دانشگاهى،