تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


رئیس هیئت عالي جذب اعضاي هيئت علمي:

حدود 300 هیئت علمي جديد تا پايان سال در دانشگاه ها جذب مي شود


دکتر محمدعلی کی نژاد از جذب حدود ۳۰۰ هيات علمي جديد تا پايان سال در دانشگاه ها خبر داد.
دکتر محمدعلی کی نژاد از جذب حدود ۳۰۰ هيات علمي جديد تا پايان سال در دانشگاه ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ، دكتر  كي نِژاد در همايش منطقه اي هیئت هاي  اجرايي جذب كه در سالن انديشه دانشگاه قم برگزار شد، اظهارداشت: ‌اين دومين همايش است كه با حضور دانشگاه هاي قم و كاشان برگزار مي شود.
وي با بيان اينكه برگزاري اين همايش فرصتي براي شناسايي و تمهيدات است، گفت: نياز محوري و آينده محوري مهم ترين چالش در هیئت هاي اجرايي جذب است.
رئیس هیئت عالي جذب اعضاي هیئت علمي با اشاره به اختيارات هيئت هاي اجرايي جذب  در انتخاب استادان افزود: با توجه به اين اختيارات فشار زيادي را هیئت هاي اجرايي جذب متحمل مي شوند.
وي با اشاره به آماري از وضعيت جذب اعضاي هیئت علمي بعد از مصوبه  شوراي انقلاب، نسبت استاد به دانشجو به لحاظ شاخص وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي از جذب حدود ۳۰۰ عضو هیئت علمي جديد تا پايان سال در دانشگاه ها خبر داد.
عضو شوراي انقلاب فرهنگي با اشاره به برگزاري جلسات مختلف در هیئت هاي مركزي جذب، عنوان كرد: تاكنون چندين جلسه هر دو هفته يكبار در اين هیئت برگزار شده و مي شود كه در آن تصميمات مهم اتخاذ می شود.
دكتر كي نژاد با اشاره به معرفت افزايي و دانش افزايي و وظائف برخي دستگاه ها در اين زمينه، ابراز داشت: يكي از موارد مهمي كه در هیئت هاي جذب به آن تاكيد مي كنيم، معرفت افزايي و دانش افزايي است.
وي در ادامه ضمن اشاره به رشد روز افزون تكنولوژي نكاتي را در اين خصوص يادآور شد و تصريح كرد: در چنين شرايطي براي ايجاد تمدن اسلامي، دانشگاه ها نقش مهم بر عهده دارند.
دكتر كي نِژاد در پايان پيرامون آيين نامه استخدامي اعضاي هیئت علمي، احكام هیئت هاي اجرايي و بازنشستگان مطالبي را مطرح كرد.
وي با اعلام اين مطلب كه احكام هیئت هاي اجرايي به قوت خويش باقي است، عنوان كرد: تا زماني كه احكام جديد صادر نشده است احكام هیئت هاي اجرايي به قوت خود باقي است.
دكتر كي نژاد با اشاره به اينكه بازنشستگي باعث لغو حكم هیئت هاي اجرايي نمي شود، اضافه كرد: برخي تصور مي كنند كه وقتي بازنشسته شدند حكم هیئت اجرايي اش لغو مي شود در صورتيكه اينگونه نيست.
كد خبر:34440
منبع خبر:سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاريخ خبر:1394/11/06