تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


یکصدوهشتادویکمین جلسه هیأت عالی جذب


یکصدو هشتادویکمین جلسه هیأت عالی جذب در تاریخ 95/8/11 به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
در ابتدای جلسه رئیس هیأت عالی جذب به ارائه توضیحات در خصوص گزارش هیأت عالی جذب در جلسه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجوزهای درخواستی وزیر بهداشت و وزیر علوم در این جلسه برای جذب هیأت علمی و دریافت اعتبار مورد نیاز برای متقاضیانی که در میان دوفراخوان مراجعه می کنند پرداختند. در ادامه جلسه نماینده سازمان برنامه و بودجه در خصوص مشخص شدن نسبت استاد به دانشجوو نیاز کشور و بررسی و تخصیص مجوز پس از تدوین سند برنامه نیروی انسانی برای ساماندهی نیروهای غیرهیأ ت علمی وهیأت علمی پرداختند و بر ادامه جلسات با وزارتین برای رسیدن به نتیجه واحد در نیازهای هیأت علمی و ساماندهی بهینه آن تأکید نمودند. در این جلسه مقررشد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی رییس‌جمهور پس از نتیجه گیری از جلسات مشترک با وزارتین برای استخدام هیأت علمی تعداد مجوزهایی که می توانند برای جذب هیأت علمی  اختصاص دهند استخراج نموده و اعلام نمایند. در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیأت اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان، آزاد اسلامی استان لرستان، آزاد اسلامی استان هرمزگان، الزهراء، علم و صنعت، مشترک پژوهشگاه زلزله شناسی و هوافضا تأیید صلاحیت شدند.
كد خبر:37287
منبع خبر:دبیرخانه هیأت عالی جذب
تاريخ خبر:1395/08/11