تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


یکصدوهشتادوپنجمین جلسه هیأت عالی جذب


یکصدو هشتادوپنجمین جلسه هیأت عالی جذب در تاریخ 95/11/5 به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.


در ابتدای جلسه ریاست هیأت عالی جذب تأکید کردند که دانشگاه ها در جلسات هیأت اجرایی جذب از افرادی که تمدید حکم شده و یا حکم از هیأت عالی به عنوان عضو هیأت اجرایی جذب یا کارگروه بررسی صلاحیت عمومی گرفته اند دعوت نمایند. در ادامه جلسه ایشان به ضرورت شرکت متقاضیان خدمت سربازی در فراخوان تأکید کردند. سپس رئیس مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت به ارائه توضیحات در خصوص محدودیت های موجود در وزارت بهداشت برای جذب راتبه در مناطق محروم پرداختند. در ادامه جلسه مقررشد تعداد اعضای هیأت اجرایی جذب دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به دلیل حجم بالای پرونده های متقاضیان جذب  افزایش یابد. همچنین در مواردی که معاون آموزشی دانشگاه نتواند در هیأت اجرایی جذب دانشگاه یا مرکز آموزش عالی عضوشود. معاون پژوهشی آن مرکز می تواند پس از بررسی و تأیید توسط هیأت عالی جذب به عضویت هیأت اجرایی جذب دانشگاه یا مرکز آموزش عالی در آید.در پایان جلسه اعضای هیأتهای اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاههای صنعت نفت، هنر اسلامی تبریز، رازی، صنعتی جندی شاپور دزفول، صنعتی شاهرود، صنعتی شیراز، بجنورد، شاهد، کاشان، یاسوج، مجتمع آموزش عالي اسفراین و دانشگاه کوثر، علوم پایه دامغان، تربیت دبیر شهید رجائی، عالی دفاع ملی، پیام نور، مشترک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و هوافضا، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، خوارزمی، علوم پزشکی شاهد، علوم پزشکی اردبیل، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی جهرم تأیید صلاحیت شدند.
كد خبر:39182
منبع خبر:دبیر خانه هیات عالی جذب
تاريخ خبر:1395/11/24