تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


یکصدونودوپنجمین جلسه هیأت عالی جذب


یکصدو نودو پنجمین جلسه هیأت عالی جذب در تاریخ ۳۱/۵/۹۶ به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
در ابتدای جلسه ریاست هیأت عالی جذب گزارشی از فراخوان بورسیه های بلا تکلیف و پی گیریهای صورت گرفته به جلسه ارائه وخواستار تعیین تکلیف ۳۲۴ نفرمتقاضی بورسیه و ۱۹۷ نفر عدم نیازدانشگاه ها و ۱۲۷ نفر عدم جایابی توسط وزارت علوم، از هیأت مرکزی جذب وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی شدند. در این جلسه رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم درمورد اصلاح امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی و اتخاذ تصمیم در این خصوص توضیحاتی ارائه دادند که بحث و بررسی در این مورد به جلسه آتی موکول شد. در ادامه جلسه ریاست دانشگاه پیام نور به ارائه گزارشی از جذب در سالهای اخیر در دانشگاه پیام نور پرداختند و توضیحاتی در خصوص شاخصهای معدل، محل تحصیل، مقطع تحصیلی ارائه نمودند. ایشان خاطر نشان کردند پرونده های جذب درچهار گروه دکترای تخصصی دارای کلیه شاخصها، دکترای تخصصی فاقد شاخصها، کارشناسی ارشد که قصد دارند تا مدتی معین شاخصها را کسب کنند و کارشناسی ارشد فاقد شاخصها بررسی شدند.از آنجائیکه نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پیام نور یک به ۱۹۸ می باشد، مقرر گردید دانشگاه پیام نور با در نظر گرفتن آمایش آموز ش عالی در رشته های علوم انسانی و علوم پایه با لحاظ کردن آمایش آموزش عالی دانشجو بپذیرد تا این دانشگاه با توجه به بالا بودن نسبت استاد به دانشجو و آمایش در آینده فعالیت محدودتری داشته باشد. درپایان جلسه تعدادی از اعضای هیأتهای اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی فرهنگیان، پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صنعتی شریف، اراک، صنعت نفت، استان فارس، بیرجند، هنر، موسسه آموزش و پژوهش برنامه ریزی، بناب، علوم دریایی امام خمینی، آزاد اسلامی خراسان رضوی، جامع علمی کاربردی، آیت الله حائری میبد، نیشابور، فرماندهی ستاد آجا، علوم پزشکی هرمزگان، علوم پزشکی زابل و علوم پزشکی مشهد تأیید صلاحیت شدند.
كد خبر:40598
منبع خبر:دبیرخانه هیأت عالی جذب
تاريخ خبر:1396/05/31