تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


یکصدو نودوششمین جلسه هیأت عالی جذب


یکصدو نودو ششمین جلسه هیأت عالی جذب در تاریخ 96/6/14 به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
در ابتدای جلسه نماینده دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از مشکلات موجود در بررسی پرونده راتبه های این دانشگاه در هیأت مرکزی جذب به جلسه ارائه نمودند. دراین جلسه مقررشد موضوع راتبه های دانشگاه آزاد اسلامی طبق روال گذشته در هیأت مرکزی جذب صلاحیت علمی و عمومی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در جلسه مصوب شد هیأت مرکزی جذب ترتیبی اتخاذ نمایند تا دانشگاههایی که از جذب راتبه ها خودداری نموده اند اجازه جذب در همان رشته را در 5 سال آینده نداشته باشند. در این جلسه نمون برگ پیشنهادی هیأت مرکزی جذب وزارت علوم در خصوص امتیازات تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب شد. همچنین در ادامه پیشنهاد هیأت مرکزی جذب مبنی بر اینکه دانشگاهها می توانند براساس مفاد قانون جامع حمایت از معلولین حداقل 3% از اعضای مورد نیاز خود را از بین معلولین جسمی و حرکتی با تشخیص هیأت اجرایی جذب در صورت احراز شرایط ذیل به عنوان عضو هیأت علمی جذب نمایند. تصویب شد: 1- توانایی جسمی برای رشته های مورد تقاضا وجود داشته باشد. 2-اولویت با دانشگاههای غیر حضوری است. 3- معلولیت مانع از ایفای نقش مدرسی افراد مذکور نشود.
كد خبر:40691
منبع خبر:دبیرخانه هیأت عالی جذب
تاريخ خبر:1396/06/14