تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


یکصد و نود و هفتمین جلسه هیأت عالی جذب


یکصد و نود و هفتمین جلسه هیأت عالی جذب در تاریخ 96/7/11 به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
در ابتدای جلسه رئیس گروه آمار و اطلاع رسانی هیأت عالی جذب گزارش بورسیه ها را به شرح زیر ارائه نمودند: تعداد متقاضیان بورسیه پس از کسر تکراری ها ۳۲۴ نفر و پس از اعمال شرایط معدل کارشناسی (بالای ۱۴) و کارشناسی ارشد(بالای ۱۶)، ۲۶۷ نفر باقی ماندکه برای استعلام به وزارت علوم ارسال شد و پس از استعلام راتبه ها به سه دسته تقسیم شدند: ۱- راتبه های تأیید شده(۱۰۵نفر) ۲- راتبه های تأیید نشده(۱۳۰ نفر) ۳- راتبه های نیاز به جایابی(۳۲نفر)، نهایتا تأیید شده های نهایی بورسیه با درنظر گرفتن مجموع بورسیه های تأیید شده اداره کل بورس و وزارت علوم ۱۳۴نفر شدند. در ادامه جلسه رئیس هیأت عالی جذب پیشنهادی برای اساتید بازنشسته در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ترک پست های استخدامی و اتخاذ تصمیمی همچون سراسر دنیا در خصوص انفکاک اساتید بازنشسته از سیستم آموزشی و هدایت آنها به سمت سیستم پژوهشی ارائه نمودند. در این جلسه مقررشد: ۱.به راتبه هایی که در فراخوان هیأت عالی جذب شرکت نموده اند و مورد تأیید هیأت مرکزی جذب وزارت علوم یا اداره کل بورس نبوده اند (۱۳۳ نفر) مطابق لیست پیوست توسط پست الکترونیکی اطلاع رسانی شوند که پرونده های آنان به دلیل عدم تأیید قابل پیگیری نمی باشند. ۲. راتبه هایی که توسط هیأت مرکزی جذب یا اداره کل بورس مورد تأیید بوده اند(۱۳۴ نفر) طی نامه ای به هیأت مرکزی جذب و اداره کل بورس ارسال شود تا در کمیته جایابی وزارت علوم تعیین تکلیف شود. ۳. گزارش کاملی توسط هیأت عالی در خصوص روند فراخوان جذب و اقدامات صورت گرفته تهیه و لیست های افراد تأیید شده نهایی ، افراد تأیید نشده و افراد فاقد شرایط به ادارات و سازمان های مرتبط با بورس ارسال شود تا اقدام لازم را انجام دهند. همچنین در این جلسه مقررشد آئین نامه پیشنهادی دانشگاه جامع علمی _ کاربردی در کمیته سه نفره با حضور نماینده هیأت عالی جذب، نماینده وزارت علوم و نماینده دانشگاه جامع علمی-کاربردی بررسی، نهایی و به هیأت عالی جذب ارائه شود. همچنین دانشگاه جامع علمی _ کاربردی فرم بررسی صلاحیت علمی و عمومی خاص دانشگاه خود را پیشنهاد دهند تا در کمیته تخصصی بررسی، نهایی و به هیأت عالی جذب ارائه شود.در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیأتهای اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاههای جهرم، صنعتي جندي شاپور دزفول، علوم اسلامي رضوي، علم و صنعت ايران، صنعتي شريف، نیشابور، مجتمع آموزش عالي سراوان، اصفهان، شهید بهشتی، زابل، محقق اردبيلي، علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دريانوردي و علوم دريايي چابهار، فني و حرفه اي، علوم پزشكي تبريز، علوم پزشكي كاشان، علوم پزشكي شيراز، صنعتي اروميه تأییدشدند.
كد خبر:40860
منبع خبر:دبیرخانه هیأت عالی جذب
تاريخ خبر:1396/07/11