تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


یکصدونودو هشتمین جلسه هیأت عالی جذب


یکصدو نودو هشتمین جلسه هیأت عالی جذب در تاریخ ۲۵/۷/۹۶ به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
- در ابتدای جلسه رئیس هیأت عالی جذب گزارشی از نشست منطقه ای هیأتهای اجرایی جذب دانشگاه های استانهای مازندران، گلستان و خراسان شمالی و اعضای هیأت علمی جذب شده در طی سالهای اخیر در گرگان به جلسه ارائه و ابهامات موجود در ابلاغیه جدید تبدیل وضعیت توسط وزارت علوم را برطرف نمودند. صدور 56 مجوز برای دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی در استان و کمبود دانشجو برای دانشگاه آزاد اسلامی و عدم هماهنگی بین دانشگاهها در استفاده بهینه از ظرفیت های موجود را از موارد مهم طرح در همایش دانستند. عضویت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در هیأت مرکزی جذب نیز در این جلسه تصویب شد. درادامه جلسه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ضمن قدردانی از زحمات هیأت عالی جذب و هیأت های اجرایی جذب در مقابله با برخورد سلیقه در جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها، با اشاره به جا افتاده و پایدار شدن این تشکیلات در دانشگاهها، باتوجه به ابلاغیه معاون آموزشی وزارت علوم مبنی بر مکاتبه با مرکز امور هیأت علمی، خواستار رفع ابهام در خصوص عدم تضعیف فرآیند جذب شد. در پاسخ دبیر هیأت مرکزی جذب وزارت علوم به ارائه توضیحات در خصوص سابقه طرح ادغام سه بخش مرکز جذب اعضای هیأت علمی، نظارت و ارزیابی و حوزه آموزش و صرفا داشتن یک مدیر واحد تحت عنوان مرکز امور هیأت علمی اشاره و طرح مذکور را صرفا جهت انسجام امور و هماهنگی در کارهای اعضای هیأت علمی دانستند. در این راستا رئیس هیأت عالی جذب پیشنهاد دادند همانند وزارت بهداشت، وزارت علوم نیز کلیه امور هیأت علمی را در مرکزی تحت عنوان امور هیأت علمی ونخبگان سازمان دهی کند. همچنین طی ابلاغیه مجدد به حفظ و جایگاه هیأت های اجرایی و هیأت مرکزی تأکید نمایند. در این جلسه رئیس کمیته بررسی شکایات هیأت عالی جذب به ارائه گزارش در مورد شکایات ارسالی به هیأت عالی جذب پرداختند و اشاره کردنددر بیش از یکسال اخیر 73 پرونده مورد بررسی قرارگرفته و تنها 5 مورد( 2نفر دانشگاه فرهنگیان، یک نفر مجتمع آموزش عالی سراوان، یک نفر دانشگاه تهران و یک نفر دانشگاه نیروی انتظامی امین) از این پرونده ها تأیید شدند. ایشان همچنین تأکید کردند نحوه محاسبه سنوات خدمت اعضای هیأت علمی متقاضی تبدیل وضعیت استخدامی از زمان تصویب در هیأت اجرایی جذب محاسبه می شود. در ادامه جلسه رئیس هیأت عالی جذب برای نحوه بررسی پرونده ها در دانشگاههای نظامی و انتظامی تأکید بر تشکیل کمیته در هیأت مرکزی جذب با حضور نماینده هیأت عالی جذب شدند. در پایان جلسه رئیس امور هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی، گزارش دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص برنامه های جذب اعضای هیأت علمی در10سال اخیر را به شرح زیر ارائه نمودند: • تعداد استادیار تمام وقت11007 نفر، نیمه وقت 442 نفر؛ تعداد دانشیار تمام وقت 1318 نفر، نیمه وقت 451 نفر؛ تعداد استاد تمام وقت 447 نفر، نیمه وقت 478 نفر • آمار کل اعضای هیأت علمی جذب شده 14126 نفر • تعداد کل اعضای هیأت علمی ارتقاء یافته در 10 سال اخیر 8958 نفر •تعداد کدشناسه تدریس اعضای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت ثبت شده 25548 نفر و مدرسان حق التدریس ثبت شده 56963 نفر
كد خبر:40956
منبع خبر:دبیرخانه هیأت عالی جذب
تاريخ خبر:1396/07/25