تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


دویستمین جلسه هیأت عالی جذب


دویستمین جلسه هیأت عالی جذب در تاریخ ۲۳/۸/۹۶ به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
در ابتدای جلسه تعدادی از اعضای هیأتهای اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جهرم، ملایر، منابع طبیعی گرگان، فرماندهی و ستاد آجا، یاسوج، شهرکرد، فرهنگیان، مجتمع آموزش عالی اسفراین و کوثر، علوم پزشکی اراک، علوم پزشکی قزوین، علوم پزشکی همدان، علوم پزشکی ایلام، علوم پزشکی سمنان، علوم پزشکی لرستان، علوم پزشکی مازندران وموسسه مطالعات بین المللی انرژی تأیید صلاحیت شدند. در ادامه جلسه دبیر هیأت عالی جذب گزاررشی تطبیقی از رشته های اعلامی در فراخوان شهریور در دانشگاههای اصفهان، بناب، بین المللی امام خمینی، زنجان، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، علم وصنعت، علوم و معارف قرآن کریم، کردستان، یزد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله که درهمان رشته محل به بورسیه های خود عدم نیاز داده اند ارائه نمودند. در این خصوص مقررشد که صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان دانشگاههای مذکور توسط هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی بررسی شود و از فراخوان آینده مطابق مصوبه جلسه ۱۹۶ "امتناع از جذب بورسیه ها"، اعلام نیاز دانشگاههایی که از جذب بورسیه های خود امتناع ورزیدند، به مدت ۵ سال در همان رشته و گرایش نتوانند در فراخوان ها اعلام نیاز نمایند. در ادامه جلسه مصوب شد در بررسی صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان ایثارگر بند پ، تشخیص هیأت مرکزی کفایت می کند و نیازی به مجوز هیأت امنا نیست. در ادامه جلسه رئیس مرکز امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه گزارش در خصوص جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی با ذکر آمار تعداد استادیار تمام وقت۱۱ هزارو ۷ نفر، نیمه وقت ۴۴۲ نفر، تعداد دانشیار تمام وقت یک هزارو ۳۱۸ نفر، نیمه وقت ۴۵۱ نفر؛ تعداد استاد تمام وقت ۴۴۷ نفر، نیمه وقت ۴۷۸ نفر، آمار کل اعضای هیأت علمی جذب شده ۱۴ هزارو ۱۲۶ نفر، تعداد کل اعضای هیأت علمی ارتقاء یافته در ۱۰ سال اخیر ۸ هزارو ۹۵۸ نفر، تعداد کدشناسه تدریس اعضای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت ثبت شده ۲۵ هزارو ۵۴۸ نفر و مدرسان حق التدریس ثبت شده ۵۶ هزارو ۹۶۳نفر پرداختند. همچنین به اتمام طرح باز مهندسی و اجرای طرح تعاون در این دانشگاه اشاره نمودند. در پایان جلسه رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم به ارائه گزارش در خصوص جذب وتبدیل وضعیت به ذکر آمار جذب ۱۳,۳۵۸ نفر در بازه زمانی ۱/۶/۹۲ تا ۱۰/۷/۹۶ در مقایسه با بازه زمانی ۱/۶/۸۸ تا ۱/۶/۹۲ ۱۳.۳۱۱ نفر، تبدیل وضعیت در بازه زمانی ۱/۶/۹۲ تا ۱۰/۷/۹۶ ، ۱۲۳۱۸ نفر و در بازه زمانی۱/۶/۸۸ تا ۱/۶/۹۲ ۴۶۲۵ نفر بوده است، پرداختند. ایشان در این گزارش به وضعیت پرونده های متقاضیان جذب و تبدیل وضعیت و بند ز به تفکیک دانشگاهها در دولت یازدهم با گزارشگیریهای متنوع از سامانه نوررضوی در مقایسه با دولت دهم اشاره کردند. همچنین در این جلسه به آمار بیشترین رشته اولویت انتخاب شده شده در فراخوان شهریور۹۶ به ترتیب رشته های شیمی، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، فیزیک، مهندسی کامپیوتر، ریاضی،حقوق، زبان و ادبیات فارسی، مهندسی شیمی و ۱۰ دانشگاه پرمتقاضی در این فراخوان به ترتیب تهران، موسسه علوم و فنون سپاهان،صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، صنعتی شریف، مازندران، تربیت مدرس، خوارزمی، شیراز، علم و صنعت ایران اشاره شد.
كد خبر:41106
منبع خبر:دبیرخانه هیأت عالی جذب
تاريخ خبر:1396/08/23