تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


دویست و یکمین جلسه هیأت عالی جذب


دویست ویکمین جلسه هیأت عالی جذب در تاریخ ۷/۹/۹۶ به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
در ابتدای جلسه رئیس مرکز امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه گزارش جذب و بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی پرداختند. سپس ایشان بر چاره اندیشی در خصوص کاهش ظرفیت پذیرش تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه تأکید نمودند. در ادامه جلسه رئیس هیأت عالی جذب به مشکل دانشگاه ها در کمبود اعتبار و ردیف برای جذب اعضای هیأت علمی و اعتراض دانشگاه ها در خصوص عدم تکمیل ساعات موظفی اساتید در دانشگاه ها اشاره نمودند. همچنین ایشان بر پیاده سازی طرح آمایش و استفاده از اساتید بازنشسته در کارهای پژوهشی و تألیف کتاب و جایگزینی آنها با نیروی جوان تأکید نمودندو خواستار دریافت گزارش دانشگاه های غیرانتفاعی از دانشگاه آزاد اسلامی برای ارائه در شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند. در این جلسه رئیس مرکز جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ارائه گزارش عملکرد هیأت مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص 14 فراخوان جذب هیأت علمی وزارت بهداشت که تا کنون 5573 نفر پیمانی ، 1817 نفر پیمانی یکساله و 787 نفر بورسیه مناطق محروم جذب نموده اند،پرداختند. همچنین ایشان اظهار نمودند که هم اکنون نسبت استاد به دانشجو 1 به 16 است و درپایان برنامه ششم توسعه باید نسبت استاد به دانشجوی مطلوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1 به 11 باشد.در ادامه اشاره به اینکه در کل17645اعضای هیأت علمی به ترتیب 4971 نفر پیمانی، 7681 نفر رسمی، 442 نفر قراردادی و 4551 نفر متعهد به خدمت در این وزارتخانه وجود دارد. ایشان کمبود مجوز ردیف هیأت علمی، عدم وجود بودجه جذب مستقل در وزارت بهداشت، عدم تمایل به خدمت در برخی دانشگاهها به خصوص در نواحی غیر برخوردار، عدم رغبت برخی از رشته های تحصیلی به خدمت به صورت تمام وقت جغرافیایی، عدم استقبال متقاضیان فراخوان هیأت علمی جهت جذب در دانشگاههای نوپا و استقبال از بازنشستگی زودرس دانستند. در ادامه جلسه دبیر هیأت مرکزی جذب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی پیشنهاد بررسی تخصیص یک اولویت به دانشگاه های برخوردار و 2 اولویت به دانشگاه های غیر برخوردار در فراخوان دادند که مقررشد در کارگروه هیأت عالی جذب بررسی شود.در ادامه نماینده سازمان امور استخدامی در مورد مشکل ردیف در وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به ارائه توضیحات در خصوص جلسات مشترک با وزارت بهداشت و انتظار سازمان اداری استخدامی برای جمع بندی کارشناسان وزارت بهداشت و ارائه گزارش پرداختند. همچنین توضیحاتی در خصوص کمبود ردیف استخدامی در وزارت علوم و تعریف شاخص نسبت استاد به دانشجو 1به 20 در برنامه ششم توسعه برای جذب هیأت علمی و همچنین دریافت هزار مجوز استخدامی وزارت علوم که تا کنون 800 مجوزاستخدامی استفاده شده است، ارائه نمودند.
كد خبر:41163
منبع خبر:دبیرخانه هیأت عالی جذب
تاريخ خبر:1396/09/07