تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


دویست و هشتمین جلسه هیأت عالی جذب


دویست و هشتمین جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی،روزسه‌شنبه ۱۳۹۷/۲/۴ به ریاست دکتر محمدعلی کی‌نژاد درمحل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای جلسه اعضای هیأت عالی جذب مصوبه جلسه ۱۹۳هیأت عالی جذب  مورخ ۹۶/۴/۲۰ در خصوص جذب متقاضیان جذب اعضای هیأت علمی مشمولین بند پ ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه را به شرح زیر اصلاح نمودند:
«دانشگاه ها مکلفند برای جذب متقاضیان جذب اعضای هیأت علمی مشمولین بند پ ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه در رشته های غیرپزشکی کسب ۷۰ درصد امتیاز حدنصاب (آخرین فرد پذیرفته شده از جهت رتبه علمی) و برای رشته های پزشکی کسب ۷۰ درصد امتیاز حدنصاب (آخرین فرد پذیرفته شده از جهت رتبه علمی) اقدام نمایند».
درادامه جلسه ضمن اشاره به وظیفه هفتم هیأتهای مرکزی جذب مبنی بر بررسي و تأييد صلاحيت عمومي راتبه های متقاضي عضويت در هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، اعضای حاضربند الف مصوبه جلسه ۱۳۹ هیأت عالی جذب مورخ ۹۳/۴/۳ را به شرح زیر اصلاح نمودند:
«عدم تأیید صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان راتبه بر عهده هیأتهای اجرایی جذب نمی باشند و هیأتهای اجرایی جذب موطفند پرونده راتبه ها را برای بررسی بیشتربه هیأ تهای مرکزی جذب ارجاع دهند».
همچنین مقررگردید وزارتین شاخصهای اجرای فرآیند جذب را به منظور رتبه بندی دانشگاهها استخراج نموده  و تا یکماه آتی به جلسه هیأت عالی جذب ارائه دهند تا به مراجع ذیربط ارسال شود.
در ادامه جلسه ضمن بحث در خصوص چگونگی بررسی پرونده متقاضیان جذب در سامانه نور رضوی بر لزوم بارگذاری وضعیت پرونده در تمامی مراحل جذب متقاضیان در این سامانه و به منظور اطلاع رسانی بیشتر به متقاضیان جذب و تبدیل وضعیت تأکید کردند و نظارت دقیق بر عملکرد هیئت‌های اجرایی و مرکزی جذب را نیز مورد تأکید قرار دادند. ضمنا مقرر گردید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عملکرد دانشگاهها در بارگذاری اطلاعات متقاضیان جذب نظارت بیشتری داشته باشد.
در انتهای جلسه نیز تعدادی از اعضای هیأت های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی  دانشگاهها و  موسسات آموزش عالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، علوم و معارف قرآن کریم، فناوریهای نوین آمل، بجنورد، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه ملی علوم جانوری و اقیانوس‌شناسی، علوم بهزیستی و توان‌بخشی، علوم و فنون فارابی، علوم پزشکی شهید صدوقی یزد موفق به کسب رأی اعضای هیأت عالی جذب شدند.
كد خبر:41855
منبع خبر:دبیرخانه هیأت عالی جذب
تاريخ خبر:1397/02/04