تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


دویست و بیست ویکمین جلسه هیأت عالی جذب


جلسه هیئت عالی جذب روز سه‌شنبه۱۳۹۷/۹/۱۳ به ریاست دکتر محمدعلی کی‌نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.


در ابتدای جلسه دبیر هیأت عالی جذب خواستار ارائه گزارش جذب اعضای هیأت علمی توسط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی در ده سال اخیر به مناسبت سالگرد شورا شدند. ایشان اشاره کردندکه  هم اکنون۶۰% هیأت علمی دانشگاهها توسط اعضای هیأت علمی جذب شده در ده ساله اخیر است و سهم ایران در تولید مقالات علمی ۱.۸% و در ارجاع مقالات ۲.۹% در دنیا بوده است و یکی از عوامل موثر در این موفقیت اعضای هیأت علمی جذب شده طی فرآیند جدید است. در این جلسه مصوب شد  در ترکیب  هیأت اجرایی جذب واحدهای استانی دانشگاه آزادسلامی ، رئیس واحد و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  در دانشگاه به عنوان عضو حقوقی در جلسات حضور داشته باشند.در این جلسه مقررشد بعداز ارائه کار کارشناسی  در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موردآئین نامه تشکیل هیأتهای اجرایی جذب منطقه ای به عنوان جایگزین هیأتهای اجرایی جذب استانی تصمیم گیری شود. در ادامه جلسه دبیر هیأت عالی جذب برای اصلاح تقویم فراخوان گزارشی از تصمیمات کارشناسی کارگروه ویژه ارائه  داد و پیشنهاد برگزاری فراخوان جذب دوبار درسال برای دانشگاههای غیربرخوردار و یک بار در سال برای دانشگاههای برخوردار ، همچنین به جلو کشیدن تاریخ فراخوانها از شهریور ماه به مردادماه و از بهمن ماه به دیماه ارائه دادند. در این جلسه مقرر شد  دانشگاههای بزرگ یکبار  درسال و دانشگاههای کوچک دوبار در سال  فراخوان داشته باشند، زمان فراخوان نیزاز شهریور ماه به مردادماه و از بهمن ماه به دیماه تغییر یافته، همچنین لیست دانشگاههایی که به دلیل تراکم پرونده می خواهند یک بار در سال فراخوان داشته باشند استخراج شود. در ادامه جلسه دبیر هیأت عالی جذب در خصوص نقش نظارتی  دبیر خانه هیأت عالی جذب در اجرای طرح دانش افزایی و معرفت افزایی توضیحاتی ارائه دادند. سپس قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کردند که  سرفصل موضوعات تهیه شده است و به دانشگاهها ارسال شده است. معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در این خصوص تأکید کردند که گزارشات دانش افزایی و معرفت افزایی توسط دانشگاهها ارسال می شود، بعداز جمع بندی دو ماه دیگر در هیأت عالی جذب نحوه پیشرفت طرح گزارش می شود. در این جلسه  در راستای اصلاح بند ۳ ماده ۷ مصوبه ۶ اهداف و وظایف هیأت عالی جذب، مصوب شد احکام اعضای هیأتهای اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه آزاد اسلامی توسط رئیس هیأت عالی جذب امضا شود. در ادامه جلسه تعدادی از اعضای هیأتهای اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاههای آزاد اسلامی یزد، قم، اردبیل، ایلام، هرمزگان، قزوین، بوشهر، علوم، تحققیات، استان تهران و فرهنگیان تأیید صلاحیت شدند. در پایان جلسه مقررشد از این پس برای معرفی اعضای هیأتهای اجرایی جذب نظر تشکلهای استادی  دارای مجوز دانشگاه اخذ شود.
كد خبر:42643
منبع خبر:دبیرخانه هیأت عالی جذب
تاريخ خبر:1397/09/13