تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


دویست و بیستمین جلسه هیأت عالی جذب

دویست و بیستمین جلسه هیأت عالی جذب


دویست و بیستمین جلسه هیئت عالی جذب، روز سه‌شنبه۱۳۹۷/۰۹/۰۶ به ریاست دکتر محمدعلی کی‌نژاد در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
 


در ابتدای جلسه رئیس هیأت عالی جذب  گزارشی از اجرای فرآیند جذب اعضای هیأت علمی از سال ۸۸ تا ۹۷ به تفکیک وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی با در نظر گرفتن چالشهای پیش رو  ارائه کردند.  در ادامه جلسه قائم مقام بنیاد ملی نخبگان به ارائه توضیحاتی  در خصوص مصوبه هیأت دولت برای جذب ۱۰۰ نفر خارج فراخوان و مصوبه هیأت عالی جذب با عنوان جذب ۲۵ نفر سالانه نخبگان خارج از فراخوان پرداختند. ایشان اشاره کردند که در دوسال اخیراقدامات خوبی در جذب نخبگان ۱۰۰ دانشگاه برتر خارج از کشور رخ داده است به گونه ایکه در هر رشته داوران برجسته ای این افراد را ارزیابی کرده اند و نفرات برتر را انتخاب و به دانشگاهها معرفی کردند. ایشان همچنین به سطح بالای نخبگان داخل کشور اشاره کردند و تقاضای تسری قانون خارج از فراخوان نخبگان خارج از کشور را به داخل کشور و افزایش تعداد سالانه به ۳۵ نفررا داشتند. لذا مقرر شد بنیاد ملی نخبگان سالانه ۳۵ نفر نخبه، خارج فراخوان از داخل و خارج کشور جذب کنند. در ادامه جلسه رئیس مرکز امورهیأت علمی وزارت بهداشت به ارائه گزارشی در خصوص جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ازسالهای ۸۸ تا ۹۷ پرداختند. ایشان اظهار کردند که جذب هیأت علمی از سال ۹۲ تا کنون افزایش پیدا کرده است. به طور متوسط در سال ۱۲۰۰ هیأت علمی جذب شده است. در این مدت۸۴۸۵نفر عضو هیأت علمی  و ۷۸۷ نفر بورسیه جذب شده است. تعداد شرکت کنندگان در فراخوان طی سالهای مذکور ۲۵,۴۴۲ نفربوده است که از این تعداد۱۳.۲۰۸ نفر خانم، ۱۲.۲۳۴ نفرآقا بوده اند. تعداد کل جذب شدگان براساس مقطع تحصیلی ۲۰۶۲ نفر در دوره دکترا، ۱۳۰۴ نفر در دوره کارشناسی ارشد،۳۳۵۲ نفر متخصص، ۷۷۸ نفرفوق تخصص،۴۸۲ نفرفلوشیپ، ۷۸۷ نفرراتبه تحصیلی جذب شده اند. متوسط جذب برای علوم پایه ۴۰%، بالینی۶۰% است.از سال ۹۳ تا ۹۶، ۱۷۳ ایثارگر و ۵۰ نخبه  در وزارت بهداشت جذب شده اند. نسبت استاد به دانشجو در سال جاری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱ به ۱۵.۲۵می باشد در صورتیکه پیش بینی برنامه ششم توسعه ۱به ۱۰می باشد. امر فوق بیانگر ضرورت جذب ۷۰۵۶۱۵.۲۵ نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان برنامه ششم توسعه می باشد. در این گزارش پیگیری اخذ مجوز بودجه متمرکز جذب برای وزارت بهداشت، برگزاری فراخوان جذب دانشگاههای برخوردار یک بار در سال و غیر برخوردار دو بار درسال  پیشنهاد شد. در این جلسه مقرر شد  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سالانه ۲۰۰۰ جذب هیأت علمی داشته باشند، همچنین درخواست شد شماره استخدامی بازنشستگان آزاد شود. در ادامه جلسه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید نمودند که خوشبختانه از گزارشات رئیس هیأت عالی جذب و رئیس مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبرهای خوشی شنیده شد. سعی مان این است که از امکانات وزارت بهداشت در وزارت علوم و بالعکس استفاده شود چون می تواند رهگشا باشد. سپس دبیر هیأت عالی جذب  مصوبه توانمندسازی و دانش افزایی را قرائت نمودند و تأکید کردند که وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی طبق سرفصلهای مصوب شورای اسلامی شدن  دوره های معرفت افزایی و دانش افزایی را تشکیل دهند و هیأتهای اجرایی جذب نیزنقش نظارتی دارند. درادامه تعدادی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  تفرش، صنعتی سهند، پیام نور، علوم پزشکی زابل، علوم پزشکی قزوین، فردوسی مشهد تأیید صلاحیت شدند. دراین جلسه دبیر هیأت عالی جذب نامه دانشگاه تربیت مدرس در باره نحوه بررسی صلاحیت علمی و عمومی بورسیه ها را مطرح کردند. دبیر هیأت مرکزی جذب وزارت علوم در پاسخ تأکید کردند راتبه تحصیلی زمانی معاف از فراخوان بودند ولی تا کنون ادامه پیدا کرده است. در سامانه نیز راتبه ها در بخش تبدیل وضعیت وارد می شوند و با سایر متقاضیان سنجیده می شوند. سپس رئیس هیأت عالی جذب گفتند هم اکنون همه متقاضیان اعم از راتبه یا فارغ لتحصیل دکترا باید در فراخوان شرکت کنند. در ادامه دبیر هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کردند که از سال ۹۴ تا کنون ۴۸۸ نفر نخبه به دانشگاهها معرفی شدند که از این تعداد ۱۰۳ نفر توسط هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأیید شدند. در این جلسه مصوب شد صلاحیت علمی و عمومی راتبه باید مانند سایرین در هیأتهای اجرایی جذب و هیأت مرکزی جذب بررسی شود.
كد خبر:42667
منبع خبر:دبیرخانه هیأت عالی جذب
تاريخ خبر:1397/09/08