تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


دویست و بیست و نهمین جلسه هیئت عالی جذب


اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز سه‌شنبه 10/2/1398 به ریاست دکتر محمدعلی در محل دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
دویست و بیست و نهمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز سه‌شنبه 10/2/1398 به ریاست دکتر محمدعلی در محل دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دبیر هیأت عالی جذب برنامه پنج ساله هیأت عالی جذب و پیشنهادات روسای دانشگاهها را در این خصوص قرائت نموند. سپس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص جذب پسادکترا پیشنهاد کردند که متقاضیان در قالب پسا دکترا تیز بتوانند جذب شوند تا فرآیند جذب آنها طی شود. رئیس هیأت عالی جذب اظهار کردند که موضوع پسادکترا در فرم توانایی علمی به عنوان امتیاز دیده شده است. در ادامه تعدادی از اعضای هیأتهای اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاههای خوارزمی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، شهید چمران اهواز، صنعتی شاهرود، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی بوشهر و 31 استان آزاد اسلامی تأیید صلاحیت شدند. در بررسی برنامه های هیأت عالی جذب مقرر شد هیأت عالی جذب طی مکاتبه ای از وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی در صد جذب را در رشته های مختلف جویا شود و مطابقت درصد جذب اعلام شده با نقشه جامع علمی کشور و آمایش آموزش عالی استخراج شود. در این جلسه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کردند تهیه نقشه جذب اعضای هیأت علمی بر اساس نقشه جامع علمی کشور و آمایش آموزش عالی مسأله مهمی است که جزء برنامه های هیأت عالی جذب باشد. در این جلسه پیشنهاد شد برای رفاهیات اعضای هیأت علمی جوان بررسی و پی گیری شود. از پیشنهادات روسای دانشگاهها اصلاح هرم هیأت علمی بود و اینکه فرآیند ترفیع با ارتقا متفاوت باشد. سپس مقرر گردید وزارتین أئین نامه ارتقا را بررسی مجدد نمایند و نتیجه را به هیأت عالی جذب ارائه دهند.
 
كد خبر:43217
منبع خبر:دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاريخ خبر:1398/02/10