تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


دویست و سی و یکمین جلسه هیأت عالی جذب


دویست و سی و یکمین جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به ریاست دکتر محمدعلی کی نژاد در محل دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
دویست و سی ویکمین جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز سه‌شنبه 1398/03/21 به ریاست دکتر محمدعلی  کی نژاد در محل دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
پیش از دستور مصوبه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در تاریخ 1398/03/20 مبنی برعضویت آقایان دکتر محمدرضا مخبر دزفولی  و دکترانصاری و یا نماینده سازمان امور استخدامی به عنوان اعضای اعضای جدید هیأت عالی جذب مطرح شد. درابتدای جلسه رئیس پژوهشکده چشم انداز و علم پژوهی دانشگاه آزاد اسلامی پیرامون بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و مسئولیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در جذب و ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور و نقش اعضای هیأت علمی در رشد علم و فناوری و تبیین تمدن اسلامی ایرانی  در تحقق بیانیه مزبور مطالبی بیان نمودند. سپس دبیر هیأت مرکزی جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کردند که گزراش ارائه شده صرفا یک دکترین است و بین قانون اساسی و برنامه ها قرار دارد. همچنین نیاز به نگاه کلان  و تغییر اساسی در ساختار می باشدو باید محور و شاخص تعریف شود. در ادامه و پس از بحث و بررسی مقرر شد به منظور تحلیل، تبیین در سیاستهای  کلان جذب و ارتقا برنامه عملیاتی و اقدامات مورد نیاز برای تحقق این بیانیه ،مطالعه و تحقیق لازم صورت گیرد. در این جلسه فرم صلاحیت علمی  پژوهشگاهها ارائه شد و مقررشد اعضای جلسه فرم ارزیابی علمی پژوهشگاه ها را مطالعه وظرف مدت دو هفته پیشنهادات خود را به صورت کتبی به هیأت عالی جذب ارائه نمایند. در ادامه جلسه در خصوص ارجاع پرونده شاکیان به دیوان عدالت اداری مقررشد جلسه ای حقوقی برای تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم واحد تشکیل شده و جمع بندی آن به هیأت عالی جذب ارائه شود. در ادامه تعدادی از اعضای هیأتهای اجرایی جذب و کارگروههای صلاحیت عمومی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی صنعتی قم، استانی مازندران، ( منطقه ۲)،تهران، زنجان، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، اراک، صنعتی اراک، جامع علمی کاربردی، صنعتی مالک اشتر، علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، نیشابور، علوم پزشكي كاشان، علوم پزشكي مشهد تأیید صلاحیت شدند.

 
كد خبر:43219
منبع خبر:دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاريخ خبر:1398/03/21