تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

نقشه سايت


Skip Navigation Links.
Collapse هيات عالي جذب
 معرفی
 مصوبه تشكيل
  اهداف و وظایف
 معرفی اعضاء
 ترکیب اعضا
Collapse شبکه هیات های جذب
 ورود به شبکه
 عضو جدید
Collapse اطلاع رسانی
 تعاریف و اصطلاحات
Collapse هیات مرکزی جذب
 وظایف هیات مرکزی جذب
 اعضای هیات مرکزی جذب
Collapse هیات اجرایی جذب
 ترکیب اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاههای دولتی
 ترکیب اعضای هیات اجرایی جذب وابسته به جهاد دانشگاهی
 ترکیب اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه آزاد اسلامی
 وظایف هیات اجرایی جذب
Collapse جذب اعضای هیات علمی
 شرایط عمومی استخدام هیات علمی
 تقویم مراحل جذب اعضای هیات علمی
 روال فراخوان جذب نیرو
 روال انتخاب هیات علمی
 روال معرفی افراد تا دو برابر ظرفیت
 روال توجیه و آموزش داوطلب
 روال انعقاد قرارداد بکارگیری
 روال ارزشیابی دوره ای
 کارگروه بررسی توانایی علمی
 کارگروه بررسی صلاحیت عمومی
 فرآیند جذب اعضای هیات علمی
 تبدیل وضعیت استخدامی هیات علمی
Collapse شرایط ویژه جذب
 شرایط ویژه جذب دانشگاه تربیت مدرس
 شرایط ویژه جذب دانشگاه تربیت معلم
 شرایط جذب رشته های هنر
 شرایط ویژه جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
Collapse انتشارات
 كتب
 نشریات
 مقالات
  چند رسانه اي
Collapse گردهمایی ها
 نشست هاي تخصصي
 همايش ها و جشنواره ها
 نمايشگاه ها
 پژوهش ها
Collapse  رسيدگي به شكايات
 دستورالعمل رسيدگي به شكايات
 فرم رسيدگي به شكايات
 پیوندها